Vẽ tranh tường trường thcs Phú La, Văn Phú, Hà Đông

Vẽ tranh tường trường thcs Phú La, Văn Phú, Hà Đông

Vẽ tranh tường trường thcs Phú La, Văn Phú, Hà Đông

Diện tích vẽ: 250m2

Địa chỉ: trường thcs Phú la, Văn Phú, Hà Đông

ý tưởng và thực hiện vẽ: Mỹ Thuật 24H

Các bức tranh đã hoàn thiện:

tranh tường trường học

tranh tường trường họctranh tường trường học

chủ đề: hoạt động vui chơi thể dục thể thao của các em học sinh

tranh tường trường học

chủ đề: bảo vệ thiên nhiên môi trường, trồng cây gây rừng của các em học sinh

tranh tường trường học thcs

tranh tường trường học

tranh tường trường học

tranh tường trường học

chủ đề: tết cội nguồn nhớ cội nguồn

tranh tường trường học

tranh đại dương

chủ đề: đại dương

tranh tường trường học

tranh tường trường học

tranh tường trường học

chủ đề: thiên nhiên, phong cảnh

tranh tường trường học

tranh tường trường học

tranh tường trường học

trò chơi dân gian

chủ đề: trò chơi dân gian

tranh tường trường học

tranh tường trường học

chủ đề: biển hải đảo

tranh tường trường học

chủ đề: giao thông

tranh tường trường học

tranh tường trường học

chủ đề: cô và trò

 

Bình luận