Vẽ tranh tường, tranh sàn Cinemax Pixel

Vẽ cho rạp Cinemax Pixel Thịnh Đán, Thái Nguyên

 

Dự án: Vẽ tranh sàn và tranh tường tại rạp chiếu phim Pixel

Đ/c: chung cư Tecco Elite City, P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên

Thời gian hoàn thiện: 1 tháng

Khối lượng: > 1000 m2

Hoàn thiện tranh tường, tranh sàn epoxy

Xem thêm video vẽ tại rạp: https://tranhtuong24h.com/hoat-dong-video#lg=1&slide=0

 

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel2

cinemax pixel 18

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel3

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel4

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel6

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel6

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel7

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel9

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel11

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel12

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel10

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel14

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel12

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel16

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel17

tranh tường rạp chiếu phim cinemax pixel15

 

Bình luận