Vẽ tranh trường CĐ Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Vẽ tranh trường CĐ Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tranh vẽ tại Trường CĐ Lý Thái Tổ, xã Đình Bảng, tx Từ Sơn, Bắc Ninh

Hạng mục: thiết kế và thi công vẽ

Khu vực vẽ: ký túc xá trường và khu vực căng tin của trường

Thời gian vẽ: 10 ngày

Họa sỹ vẽ: 4-5 người

Diện tích vẽ: 300-400m2

Hình ảnh thiết kế:

Hình ảnh đã thi công xong:

cồng vào trường cd lý thái tổ

Cổng vào trường cd Lý Thái Tổ

KHU KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN:

tầng 1 khu ký túc xá sinh viên

tranh vẽ khu ký túc xá

Phòng câu lạc bộ tầng 2 - khu túc xá sinh viên:

tranh vẽ mây đẹp

phòng câu lạc bộ tầng 2 - khu túc xá sinh viên

tầng 2 khu ký túc xá

phòng câu lạc bộ tầng 2 - khu túc xá sinh viên

Phòng giải trí tầng 3 - khu túc xá sinh viên:

phòng giải trí tầng 2 - khu túc xá sinh viên

tầng 3 khu ký túc xá sinh viên

Phòng tự học tầng 4 - khu túc xá sinh viên:

tranh vẽ cây núi

Phòng sinh hoạt chung tầng 5 - khu túc xá sinh viên:

tranh vẽ tường trường học

Phòng hỗ trợ sinh viên:

phòng hỗ trợ sinh viên

TRANH VẼ KHU VỰC CĂNG TIN CỦA TRƯỜNG:

tranh vẽ khu vực căng tin

tranh vẽ khu vực căng tin

tranh vẽ khu vực căng tin

tranh vẽ khu vực căng tin

1 vài hình ảnh của trường:

nhà ký túc xá

 

Bình luận