Vẽ Tranh tường và tranh sàn 3D Đại Dương Tuần Châu

Tranh sàn đại dương epoxy tại Tuần Châu, Quốc Oai, HN

Vẽ tranh tường và tranh sàn epoxy ở Tuần Châu Hà Nội

Dự án: Vẽ tranh 3d đại dương, tranh sàn tại hầm chui trong khu vui chơi giải trí Tuần Châu (Biển Hà Nội)

Đ/c: Sài Sơn, Quốc Oai, HN

Thời gian thi công: ~ 1 tháng

Khối lượng: >1000 m2

 - Xem thêm video toàn cảnh vẽ tại Tuần Châu: Click vào đây

 - Xem thêm video mọi người đang thi công vẽ tại Tuần Châu: Click vào đây

 - Xem thêm video tranh vẽ hoàn thiện: Click vào đây

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 3

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 5

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 4

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 6

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 9

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 8

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 7

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 10

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 11

tranh vẽ đại dương 3d tuần châu 1

Bình luận