Tranh Thủy Mặc Tuấn Mã

Tranh Thủy Mặc Tuấn Mã thường dành tặng những người mới bắt đầu khởi nghiệp...

Tranh Thủy Mặc Tuấn Mã thường dành tặng những người mới bắt đầu khởi nghiệp, làm ăn buôn bán, cửa hàng mới khai trương, quà biếu sếp, mừng tân gia, quà tặng đối tác, tặng sự kiện, khởi công… mang lại nhiều may mắn. Những người được tặng tranh ngựa, khi đã thành công thì không được đem tặng lại, làm mất, làm hư hỏng.

Bình luận