Điểu khoản và Chính sách bảo mật

13:58 - 16/01/2017

Điểu khoản và Chính sách bảo mật

Điều khoản:

- Khi khách hàng đã đăng nhập là khách hàng tuân thủ đúng điều khoản của chúng tôi:

+ Không đăng những nội dung tiêu cực, khiêu khích, kích động

+ Không xuyên tạc nội dung.

+ Không đăng hình ảnh bậy bạ, không đúng với thuần phong mỹ tục

Tất cả vi phạm nội dung trên sẽ bị tước quyền truy cập hoặc xóa không cần hỏi trước.

Chính sách bảo mật: 

- Bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân của khách hàng

+ Tên

+ Điện thoại

+ Địa chỉ 

+ Tài khoản

Chia sẻ bài viết: